1397/11/27 - 1399/09/01

نظام پیشنهادهای شهرداری ساری آماده دریافت پیشنهادهای ارزشمند شما شهروند گرامی است

اصلی

نظام پیشنهادهای شهرداری ساری آماده دریافت پیشنهادهای شما شهروندان محترم در تمامی حوزه های مدیریت شهری است. ضمنا همکاران شهرداری ساری از قبل در سامانه ثبت نام هستند که جهت  دریافت اطلاعات بیشتر  می توانند با مدیریت طرح و برنامه، دبیرخانه نظام پیشنهاد به شماره 33516151 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساریسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0