1397/12/12 - 1399/12/01

فراخوان «دریافت پیشنهاد از شهروندان محترم»

اصلی

شهروند گرامی، هر گونه پیشنهادی در جهت بهبود خدمات و فرآیندهای مدیریت شهری دارید با ثبت نام در این سامانه برای شهرداری ساری ارسال نمایید. تمامی پیشنهادهای دریافتی با ارجاع به کارشناسان متخصص مورد ارزیابی قرار می گیرند و شما می توانید نتیجه بررسی پیشنهاد خود را نیز با مراجعه به صفحه شخصی خود در همین سایت مشاهده نمایید. ضمنا در صورت پذیرش پیشنهاد، پاداشی متناسب با امتیاز دریافتی به پیشنهاد دهنده تقدیم خواهد شد.
دانلود فایل ضمیمه : ندارد

آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساریسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1399/08/03